Market Monitor - Focus op de voedingssector - Duitsland

Monitor de Mercado

  • Alemania
  • Alimento

17 dic 2015

Terugval van de omzet in 2015

  • Terugval van de omzet in 2015
  • Meer insolventies verwacht op lange termijn
  • Fraude blijft een probleem

 

Market Monitor Food Industry Germany Overview

 

Volgens de Duitse Federatie van de Voedingsindustrie (BVE) daalde de nominale omzet in 2014 met 1,7% tot 172,2 miljard euro. In de eerste helft van 2015 volgde een terugval van nog eens 4,4% tot 81,9 miljard euro. De verkoop in eigen land liep met 6,5% terug tot 55,8 miljard euro, terwijl de exportomzet een bescheiden groei van 0,5% tot 26,1 miljard euro liet zien. De reële verkoop (binnenland en export) kromp met 2,1%.

Ondanks de teruglopende verkoop blijft de eigenvermogenspositie van de bedrijven in deze sector goed, al zijn grotere groepen en producenten meestal beter gekapitaliseerd dan groothandelaren of retailbedrijven. Wat solvabiliteit en liquiditeit betreft, zijn grotere bedrijven doorgaans beter gefinancierd dan kleinere. De overweldigende machtspositie van grote retailers en discounters en de zware concurrentie en prijzenoorlogen in de foodretailsector hebben ertoe geleid dat het voor bedrijven die voedingsmiddelen produceren, verwerken en leveren moeilijk was om de kosten door te berekenen. Het gevolg is dat hun winstmarges de afgelopen jaren zijn gedaald en nog steeds krimpen. De laatste paar jaar hebben met name levensmiddelendiscounters hun leverancierspraktijk gewijzigd, in die zin dat ze het aantal leveranciers hebben beperkt en zich zijn gaan richten op een kleiner aantal grotere leveranciers.

Ondanks de problemen in de sector doen veel bedrijven in alle subsectoren van de voedingsindustrie het goed. De foodsector is een niet-cyclische sector en dus minder volatiel dan andere sectoren. Bovendien is het exportaandeel van de sector bijna verdubbeld sinds het midden van de jaren negentig, wat zakelijke kansen in het buitenland biedt. Bedrijven die sterk op de export gericht zijn, hebben alternatieve bestemmingen gezocht of hebben geprobeerd om de verkoop aan andere exportmarkten op te voeren na het Russische verbod op de invoer van levensmiddelen – maar tot dusver was het succes beperkt.

 

Germany: Food and beverages sector

 

De subsector 'vlees/vleeswaren' is veruit de grootste subsector en is voornamelijk in handen van een aantal toonaangevende vleesverwerkers die de afgelopen jaren min of meer volledig verticaal geïntegreerde groepen hebben opgericht. De stijgende vraag naar vlees wereldwijd heeft mogelijkheden gecreëerd voor de Duitse vleesindustrie en heeft de winstmarges van de vleesbedrijven met het grootste exportaandeel fors doen stijgen. De overcapaciteit in de Duitse vlees- en vleesverwerkende industrie heeft er echter toe geleid dat leveranciers van niet-essentiële producten alsmede bedrijven die niet exporteren het risico lopen dat ze vroeg of laat uit de markt worden geduwd.

Na de positieve ontwikkelingen in 2013 en begin 2014, dankzij de hoge melkprijzen en stijgende volumes, hebben melkboeren geleden onder de sterk dalende melkprijzen in 2015. De sector profiteert echter van specifieke subsidies van de EU.

Door de licht dalende marktprijzen – het gevolg van het grotere marktaanbod en het Russische verbod op de invoer van levensmiddelen – stijgt de omzet minder snel dan de verkoopvolumes. Dit betekent dat de winstmarges verder afnemen.

Ondanks de lagere grondstofkosten voor granen en suiker blijven de verkoopprijzen in de Duitse drankenindustrie (bier, mineraalwater, frisdrank, etc.) onder druk staan als gevolg van de lagere consumptie, het toenemende prijsbewustzijn van de consument, de overcapaciteit en de discounters. De Duitse biersector wordt geconfronteerd met een voortdurende marktconcentratie en consolidatie en een veranderend consumentengedrag. Er lijken nog steeds te veel brouwerijen te zijn, waarvan vele te klein zijn om te kunnen concurreren. In een poging de dalende verkoop van bier te keren, zijn veel Duitse brouwerijen begonnen met het lanceren van innovatieve biermix-drankjes met een lager alcoholgehalte of met het brouwen van ambachtelijke bieren, die nicheproducten zonder aanzienlijk marktaandeel zijn – en waarschijnlijk zullen blijven. De winstmarges in dit segment blijven krimpen.

Producenten van en groothandelaren in levensmiddelen betalen hun facturen gemiddeld binnen 30 dagen, maar bij foodretailers schommelt dat van 45 tot 90 dagen of zelfs meer. We hebben het aantal meldingen van niet-betaling de laatste paar maanden niet zien toenemen, en we verwachten dat dit zo blijft.
Voedselverwerkende bedrijven en foodretailers eisen van hun directe leveranciers langere betalingstermijnen om meer werkkapitaal over te houden, wat in de gehele toeleveringsketen een domino-effect teweegbrengt. De reeds lage winstmarges krimpen nog meer.

Dankzij het nog steeds sterke economische klimaat in Duitsland is het aantal insolventies in de voedingsindustrie de laatste tijd niet toegenomen. Op middellange termijn kan het aantal wanbetalingen echter toenemen, een probleem dat vooral een gevaar vormt voor kleinere afnemers en afnemers die financieel zwak staan.

 

German food sector: strengths and weaknesses

 

Aangezien de voedingssector nog steeds robuust is, blijft ons acceptatiebeleid over het algemeen soepel. Meestal bieden we echter geen dekking op afnemers die minder dan één jaar actief zijn, tenzij ze bij gevestigde bedrijven of groepen zijn aangesloten. Als er tekenen zijn dat de financiële positie van een afnemer verslechtert, zullen we hem nauwlettender volgen, driemaandelijks beoordelen en recente informatie over betalingservaringen opvragen.

Deze sector heeft al heel wat gevallen van fraude gekend. Het aantal fraudezaken neemt nog steeds toe en bovendien wordt de fraude steeds complexer en professioneler. Om die reden letten we goed op het aantal kredietlimieten die binnen een korte periode worden aangevraagd, met name als de afnemers nog niet lang bestaan, als het management en/of de aandeelhouders onlangs gewijzigd zijn, of als de sector waarin de afnemer actief is niet dezelfde is als de sector waarin de goederen worden besteld (bijvoorbeeld een staalbedrijf dat voedingsmiddelen bestelt).

Disclaimer y Buró de Entidades Financieras

Este informe se presenta, con fines de información únicamente y no está pensada como una recomendación en cuanto a las transacciones particulares, inversiones o estrategias en modo alguno a cualquier lector. Los lectores deben tomar sus propias decisiones independientes, comerciales o de cualquier otro tipo, con respecto a la información proporcionada. Aunque hemos hecho todo lo posible para garantizar que la información contenida en este informe sea obtenida de fuentes confiables, Atradius no es responsable por los errores u omisiones, o por los resultados obtenidos del uso de esta información. En ningún caso Atradius, sus corporaciones o empresas relacionadas, afiliadas y subsidiarias, ni los socios, agentes o empleados, serán responsables por cualquier decisión o medida adoptada con base en la información en este informe, o por ningún daño directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, resultante del uso de la información de las declaraciones hechas en este documento. BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS ¿Qué es el Buró de Entidades Financieras? Es una herramienta de consulta y difusión con la que podrás conocer los productos que ofrecen las entidades financieras, sus comisiones y tasas, las reclamaciones de los usuarios, las prácticas no sanas en que incurren, las sanciones administrativas que les han impuesto, las cláusulas abusivas de sus contratos y otra información que resulte relevante para informarte sobre su desempeño. Con el Buró de Entidades Financieras, se logrará saber quién es quién en bancos, seguros, sociedades financieras de objeto múltiple, cajas de ahorro, afores, entre otras entidades. Con ello, podrás comparar y evaluar a las entidades financieras, sus productos y servicios y tendrás mayores elementos para elegir lo que más te convenga. Esta información te será útil para elegir un producto financiero y también para conocer y usar mejor los que ya tienes. Este Buró de Entidades Financieras, es una herramienta que puede contribuir al crecimiento económico del país, al promover la competencia entre las instituciones financieras; que impulsará la transparencia al revelar información a los usuarios sobre el desempeño de éstas y los productos que ofrecen y que va a facilitar un manejo responsable de los productos y servicios financieros al conocer a detalle sus características. Lo anterior, podrá derivar en un mayor bienestar social, porque al conjuntar en un solo espacio tan diversa información del sistema financiero, el usuario tendrá más elementos para optimizar su presupuesto, para mejorar sus finanzas personales, para utilizar correctamente los créditos que fortalecerán su economía y obtener los seguros que la protejan, entre otros aspectos. Puedes consultar la información relativa al Buró de Entidades Financieras, tanto de Atradius Seguros de Crédito. S.A., como de todo el sector asegurador en el siguiente enlace: http://www.buro.gob.mx