Casos de estudio - Henkell & Co.-Gruppe: Henkell - Атрадиус доверен партньор

Как Атрадиус подпомогна Henkell да доставя невероятни преживявания по света

Un vistazo

Compañía:

Henkell & Co.-Gruppe

Sector comercial:

Производство на напитки

Mercado:

Европа и цял свят

Desafío:

Бърза реакция на сезонното търсене. Изискване на голям експертен опит на различни пазари и високо ниво на покритие за кратък период от време.

Resultados:

Непрекъснати 50-годишни бизнес отношения, през които клиентът не е подал почти никакви щети.

Como lo hacemos posible:

Изпълняване на изискванията на клиента; бърза работа; поддържане на постоянни близки доверени бизнес отношения с мениджърите на клиентите; предоставяне на професионално обработване на щетите.

При Атрадиус винаги сме получавали най-добрия цялостен пакет - цени, бързина на обслужване и доверие.

Hans-Werner Maul, Henkell & co.-Gruppe Hans-Werner Maul
Henkell & Co.-Gruppe

Цел

Винаги, когато има нещо специално за празнуване, Henkell & Co.-Gruppe е почти сигурно, че ще участва. Компанията, базирана в Висбаден, има дълга традиция в производството на висококачествени пенливи вина, вина и спиртни напитки - продукти, за които е известна в Германия и извън нея. Започвайки през 1832 г. като бизнес за търговия с вина в Майнц, днес е международна група с дъщерни дружества в 20 държави и търговски дейности в повече от 100 страни. Henkell & Co.- Gruppe е единствената компания в света, която произвежда и продава собствени пенливи напитки , Групата вече има над 100 регистрирани марки на името си. С подкрепата на Атрадиус, тя се стреми да стимулира растежа на тези марки както в основния пазар на Германия, така и в чужбина.

Нашата роля

„Бизнес операциите на Henkell & Co.-Gruppe изискват специално решение“, обяснява Алойс Лункенхаймер, регионален директор на Атрадиус Германия, отговорен за централния регион. „Бумът на продажбите, който виждаме в края на годината, трябва да се вземе под внимание както по отношение на одобряването на лимити, така и по отношение на самата полица. Ние постигаме това чрез изготвянето на персонализирано предложение и използване на нашата международна мрежа. ”Бизнес отношенията между Henkell & Co.-Gruppe и Атрадиус датират от много години и се характеризират с взаимно доверие.

Работейки от нашия офис във Франкфурт на Майн, Aloys Lunkenheimer управлява отношенията с Henkell почти 30 години, с подкрепата на мениджъра клиенти д-р Катарина Криг. Подпомагани са от Андреа Себастиан-Вайнер, който е контакт на Henkell & Co.-Gruppe по въпроси, свързани с лимитите. Ханс-Вернер Маул вижда тази структура като ключ към успеха с клинта. "През последните 20 години трябваше да се справя само с няколко трудни за Атрадиус случая."

Днес Атрадиус е основният доставчик на застраховане на вземания за Henkell & Co.-Gruppe. Започвайки в началото да обслужва само вътрешните и чуждестранни бизнес на германските компании на групата, Атрадиус вече обслужва групата в много други държави. „Сега застраховаме по-голямата част от нашите вземания чрез Атрадиус, като включваме всички нови компании, които създаваме. Нашите ежедневни операции по-лесни, ако всички въпроси се управляват от един партньор ”, казва Ханс-Вернер Маул.

Резултати

В продължение на 50 години, Henkell & Co.-Gruppe непрекъснато застрахова вземанията чрез Атрадиус . "Разбира се, ние редовно анализираме услугите и на други доставчици, но досега винаги сме стигали до извода, че по отношение на разходите, бързината на обслужване и доверието в бизнес отношенията ни, сме по-добре с Атрадиус", заявява Ханс-Вернер. Моул. „През цялото време, през което сме работили заедно, има едва няколко изпратени щети. А когато имаше, винаги бяхме в състояние да достигнем до решение, което да е справедливо и за двете страни. По мое мнение, застрахователната полица е добра, ако се движи безшумно на заден план, и да се задейства, когато е необходимо за да реши проблема с щетата тихо и незабележимо. Така работя с Атрадиус.

За Henkell & Co. – Gruppe

Henkell & Co.- Gruppe е основен производител на пенливо вино, просеко, вино и спиртни напитки и е пазарен лидер на съответните пазари в много страни. Централният офис на Хенкел в Висбаден е домът на централата на Henkell & Co.-Gruppe, както и на марки като Fürst von Metternich, Mionetto Prosecco, Henkell, Söhnlein Brillant и Wodka Gorbatschow. Компанията регистрира продажби от около 700 милиона евро за финансовата 2016 година. За повече информация, моля посетете уебсайта www.henkell-gruppe.com

Disclaimer y Buró de Entidades Financieras

Este informe se presenta, con fines de información únicamente y no está pensada como una recomendación en cuanto a las transacciones particulares, inversiones o estrategias en modo alguno a cualquier lector. Los lectores deben tomar sus propias decisiones independientes, comerciales o de cualquier otro tipo, con respecto a la información proporcionada. Aunque hemos hecho todo lo posible para garantizar que la información contenida en este informe sea obtenida de fuentes confiables, Atradius no es responsable por los errores u omisiones, o por los resultados obtenidos del uso de esta información. En ningún caso Atradius, sus corporaciones o empresas relacionadas, afiliadas y subsidiarias, ni los socios, agentes o empleados, serán responsables por cualquier decisión o medida adoptada con base en la información en este informe, o por ningún daño directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, resultante del uso de la información de las declaraciones hechas en este documento. BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS ¿Qué es el Buró de Entidades Financieras? Es una herramienta de consulta y difusión con la que podrás conocer los productos que ofrecen las entidades financieras, sus comisiones y tasas, las reclamaciones de los usuarios, las prácticas no sanas en que incurren, las sanciones administrativas que les han impuesto, las cláusulas abusivas de sus contratos y otra información que resulte relevante para informarte sobre su desempeño. Con el Buró de Entidades Financieras, se logrará saber quién es quién en bancos, seguros, sociedades financieras de objeto múltiple, cajas de ahorro, afores, entre otras entidades. Con ello, podrás comparar y evaluar a las entidades financieras, sus productos y servicios y tendrás mayores elementos para elegir lo que más te convenga. Esta información te será útil para elegir un producto financiero y también para conocer y usar mejor los que ya tienes. Este Buró de Entidades Financieras, es una herramienta que puede contribuir al crecimiento económico del país, al promover la competencia entre las instituciones financieras; que impulsará la transparencia al revelar información a los usuarios sobre el desempeño de éstas y los productos que ofrecen y que va a facilitar un manejo responsable de los productos y servicios financieros al conocer a detalle sus características. Lo anterior, podrá derivar en un mayor bienestar social, porque al conjuntar en un solo espacio tan diversa información del sistema financiero, el usuario tendrá más elementos para optimizar su presupuesto, para mejorar sus finanzas personales, para utilizar correctamente los créditos que fortalecerán su economía y obtener los seguros que la protejan, entre otros aspectos. Puedes consultar la información relativa al Buró de Entidades Financieras, tanto de Atradius Seguros de Crédito. S.A., como de todo el sector asegurador en el siguiente enlace: http://www.buro.gob.mx